Smart Publishing asigură întreaga gama de servicii editoriale necesare publicării și distribuției unei cărți, de la consilierea ta, ca autor, la servicii de redactare și corectură, tehnoredactare, obținere cod ISBN și descriere CIP, pâna la distribuție.

1. Procedură obținere ISBN cu descriere CIP

Editorul cărţii apare ca fiind Smart Publishing care îți va furniza atât ISBN-ul, cât şi codul de bare care se va tipări pe carte. Înaintea publicării cărţii, titlul tău va primi şi o descriere CIP (catalogarea înaintea publicării), care va ajuta la promovarea cărţii de către Biblioteca Naţională către: biblioteci, distribuitori de carte, librari, centre culturale etc.

Nu poţi comanda serviciul ISBN Smart dacă nu ai stabilit titlul final al cărţii

Preț serviciu: 99,00 Lei

2. Evaluare conținut carte

Dacă ești la prima experienţă editorială, evaluarea conţinutului cărţii tale te va ajuta foarte mult în procesul de publicare. Cartea va fi citită de un redactor de carte specializat, care va face observaţii privind forma, conţinutul, personajele, observaţii de stil sau gramaticale, oferindu-ți o perspectivă realistă asupra cărţii pe care dorești să o publici şi care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a obţine un produs care să se bucure de succes în librării.

Preț serviciu: se stabilește în funcție de numărul de pagini și pornește de la 150,00 lei

3. Consultanţă alegere titlu / subtitlu carte

Alege cea mai bună variantă de titlu şi/sau subtitlu pentru cartea ta, solicitând serviciile noastre de consultanţă. Primul pas în acest proces este să ne trimiţi manuscrisul tău, însoţit de o scurtă descriere a scopului pe care îl urmărești. După parcurgerea manuscrisului îți vom propune cele mai potrivite variante de titlu / subtitlu, astfel încât să îți atingi scopul cu maximum de rezultate.

Preț serviciu: 120,00 lei

4. Redactare / corectură (etape importante în realizarea unei cărți)

 

Redactarea

Deși redactarea poate fi privită cu suspiciune de mulți autori, ca fiind un „amestec“ în intimitatea textului, ea este absolut necesară. Orice autor se poate lăsa „furat“ de propria carte, urmărind mai mult firul narațiunii, așa că redactorul este cel care:  • „curăță“ textul, elimină greșelile de gramatică, de ortografie; • verifică fluiditatea și consistența frazelor, felul în care este construită povestirea, dacă acțiunea are logică și consecvență, dacă dialogurile au naturalețe sau dacă personajele sunt veridice și își păstrează trăsăturile care le particularizează până la sfârșit; • de asemenea, verifică ordinea capitolelor, felul în care sunt realizate tabelele (în lucrările științifice), crectitudinea citatelor, a numelor de personalități, de localități, datele istorice, notele de subsol, bibliografia etc. O redactare făcută  în mod profesionist  ̶  în niciun caz  ̶  nu „strică“ mesajul cărții și nici stilul personal al autorului, ci, mai degrabă, le poate pune în valoare, cartea devenind mai atractivă pentru cititor. Desigur, autorul este cel care are ultimul cuvânt, având libertatea de a fi sau nu de acord cu modificările propuse.

Preț serviciu: se stabilește în funcție de dificultatea textului și pornește de la 4.00 lei pe pagină de A4


Corectura

Este activitatea de înlăturare a greșelilor apărute în urma elaborării unui text scris. Aceasta se referă la depistarea și corectarea erorilor de culegere a textului sau a celor de ortografie și punctuație, fără a se interveni în formularea frazei și se poate executa atât înainte, cât și după redactarea sau tehnoredactarea materialului.

Preț serviciu: se stabilește în funcție de dificultatea textului și pornește de la 3.50 lei pe pagină de A4

5. Stilizare

Stilizarea este o redactare care se face la un alt nivel, mai precis, după o lectură foarte atentă a  lucrării, când redactorul înțelege subtilitățile textului și le armonizează cu scopul cărții, cu normele generale de editare și cu stilul propriu fiecărui autor. În cadrul stilizării, se elimină repetițiile supărătoare, tautologiile, cuvintele sau expresiile cu sensuri improprii sau inadecvate, se elimine greșelile de exprimare – anacolute, redundanțe, pleonasme. Redactorul poate recurge și la schimbări de topică, la scurtarea frazelor, la combinarea acestora sau la „fragmentarea“ lor în propoziții, acest lucru fiind necesar pentru clarificarea mesajului.

Preț serviciu:5,00 lei pe pagina de A4

6. Introducere diacritice (ă, î, â, ş, ţ; Ă, Î, Â, Ș, Ț)

În cazul în care nu se respectă scrierea cu diacritice, se poate schimba sensul unui cuvânt. De exemplu: fata/făta/fața/față/fâță/fată/fața; tata/țața/țâța; paturi/pături; roman/român; tanc/țânc; print/prinț; tipar/țipar; tip/țip; rad/râd.

Preț serviciu: 5,00 lei pe pagină de A4

7. Tehnoredactare

Tehnoredactarea înseamnă pregătirea tehnică a unui manuscris, înainte de a începe operația de tipărire și se execută după reguli bine stabilite. La interior, cartea se „paginează“, adică textul se așază în pagină (cu programul InDesign) ținând cont de fonturi (corpurile de litere) și de forma tipografică a manuscrisului. În urma aplicării unei serii de operaţii de prelucrare asupra manuscrisului tău, se are în vedere obţinerea unui document cu calităţi grafice superioare, lizibil, cu un aspect plăcut şi cu o formă de prezentare adaptată la conţinut.

Designul sau grafica de carte. Tipul sau formatul de carte determină alegerea graficii. Designul are un rol foarte important în pregătirea paginilor: cum vor începe şi cum se vor încheia capitolele, dacă există note de subsol etc. Pentru cărţile care conţin ilustraţii sau imagini este important cum sunt folosite culorile, tipărirea lor, designul copertelor şi a materialelor adiacente precum postere, cataloage cu imagini etc.

 

Paginare carte

Dacă nu ai reuşit să îți paginezi singur cartea, poți beneficia de serviciile unui paginator profesionist, care va pune în pagină textul cărţii tale şi îți va preda manuscrisul în format PDF, gata de tipar.

Preț serviciu: 2,25 lei/pagina (valabil doar pentru text)

Servicii suplimentare

a) Prelucrare imagini/grafice: Preţ serviciu: 2,00 lei imaginea

b) Corectură după paginare: Preţ serviciu: 1,50 lei/pagina

 

Realizare copertă

Tot de tehnoredactare ține și machetarea copertelor şi dispunerea informaţiilor pe copertă. O copertă realizată de un profesionist atrage privirile cititorului, îl determină să o răsfoiască. Toţi știm că prima impresie contează, aşadar este important  felul în care sunt dispuse pe coperte titlul cărții, subtitlul, numele autorului etc.

Dacă nu te descurci singur realizarea unei coperte conform standardelor de publicare, poți apela la serviciile echipei noastre care se va ocupa de realizarea copertei, astfel încât să ai parte de un design profesionist care să îţi diferenţieze cartea în librării şi să atragă atenţia cititorului asupra ei. Ilustraţiile de copertă (fotografii, desene etc.) au preţ separat de designul de copertă şi le vei plăti în funcţie de imaginea pe care ai ales-o. Smart respectă drepturile autorilor şi, de aceea, foloseşte întotdeauna imagini pentru care plăteşte drepturile de autor fotografilor sau ilustratorilor care le-au creat.

Preț serviciu: 275,00 lei

8. Achiziționare ilustraţie copertă

Preț serviciu: între 50 și 220 lei (în funcție de imaginea aleasă)

9. Verificarea şi pregătirea documentelor pentru tipar

(pentru lucrările efectuate în afara Smart Publishing)

Interior (în funcție de dificultate): 140,00 lei
Copertă (în funcție de dificultate): 140,00 lei

10. Realizare PDF

Pret serviciu: 100,00 lei

11. Creaţie de text pentru coperta a IV-a a cărţii

Textul de pe coperta a IV-a a cărţii are un impact demonstrat în vânzarea unei cărţi. Specialiştii noştri îţi pot pune în evidenţă cartea printr-un text de copertă care să-i atragă atenţia cititorului şi să sublinieze principalele beneficii ale citirii cărţii. Trimite manuscriul tău consilierului care te contactează şi comunică-i ce doreşti să transmită textul pe care doreşti să-l publici.

Pret serviciu: începând cu 200 lei

12. Creaţie recenzie carte

Recenzia înseamnă prezentare succintă, la apariţie, a unei opere literare sau ştiinţifice, cu comentarii şi aprecieri critice. O recenzie realizată de un profesionist devine un instrument util, care permite apropierea, contactul şi cunoşterea dintre cititor şi carte.

Preț serviciu: începând cu 350 lei

13. Distribuție librăria Smart Publishing

Pentru autori Smart – Preţ serviciu: 100,00 lei

Pentru autori care au tipărit în afara Smart Publishing – Preț serviciu: 120,00 lei

14. Distribuție librării online (Libris, Librărie.net etc.)

Preț serviciu: 180,00 lei